Radca Prawny Wioletta Kulbat | tel. 792 269 902

Zakres usług

Kancelaria świadczy usługi prawnicze w zakresie:

 • prawa cywilnego:
  • o zapłatę,
  • o zadośćuczynienie i odszkodowanie, w tym z tytułu wypadków komunikacyjnych i innych nieszczęśliwych zdarzeń,
  • o roszczenia wynikające z umów, w tym roszczenia z tytułu rękojmi,
  • o wszczęcie lub zaniechanie egzekucji,
  • spadkowe /stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku/,
  • o zasiedzenie,
  • o zniesienie współwłasności,
  • o ochronę prawa własności,
  • o ustanowienie służebności,
  • wpisy w księgach wieczystych i hipoteki,
  • o eksmisję;
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:
  • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę,
  • o przywrócenie do pracy, odszkodowanie, zaległe wynagrodzenie, diety,
  • zwolnienia grupowe i odprawy,
  • o sprostowanie świadectwa pracy,
  • dyskryminacja, mobbing,
  • zakaz konkurencji,
  • wypadki przy pracy i roszczenia z tym związane,
  • renty i emerytury,
  • odpowiedzialność pracowników;
 • prawa rodzinnego:
  • rozwody, separacje, podziały majątku,
  • o alimenty,
  • o ustalenie kontaktów z dzieckiem a także ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa,
  • o ubezwłasnowolnienie, opiekę, kuratelę;
 • prawa administracyjnego:
  • odwołania od decyzji, skargi,
  • wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji,
  • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
  • opłaty adiacenckie,
  • odszkodowania za wywłaszczanie nieruchomości,
  • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
  • prawo budowlane;
 • prawa gospodarczego.
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności